top of page

איסוף תרומות ליצירת רומן גרפי ל"ניצחון הזמן".
כשהסכום יגיע ל -20,000 דולר, נפיק רומן גרפי בשיתוף עם האמן ערן אביאני, ההכנסות מהספר יועברו להפקת הסרט.  ניתן לתרום כל סכום!

כל תרומה מעל 5 $ תזכה את התורם בעותק דיגיטלי של הרומן הגרפי.
כל תרומה מעל 20 $ תזכה את התורם לפוסטר שיישלח לתורם ועותק דיגיטלי של הרומן הגרפי.
כל תרומה מעל 40 $ תזכה את התורם במהדורה מודפסת של הרומן הגרפי, פוסטר, ועותק דיגיטלי של הרומן הגרפי.

כשסכום התרומות יגיע ל 10,000 דולר נפיק את העותק הדיגיטלי.

כשסכום התרומות יגיע ל 20,000 דולר נשלח מהדורות מודפסות.

 

חשוב: לאחר ביצוע התרומה, נא להירשם כאן עם פרטים מזהים, מיקום ופרטים ליצירת קשר.

PayPal ButtonPayPal Button

        $ רישום תרומה ע"ס 40 $                                                   רישום תרומה ע"ס 20 $                                               רישום תרומה ע"ס 5 

Success! Message received.

Success! Message received.

Success! Message received.

כל התורמים יירשמו כחברי איגוד באיגוד לשימור רצף הזמן, ויקבלו עדכונים בזמן אמת על תהליך היצירה ובונוסים מיוחדים.

Donations status

כשסכום התרומות יגיע ל 10,000 דולר נפיק את העותק הדיגיטלי.

כשסכום התרומות יגיע ל 20,000 דולר נשלח מהדורות מודפסות.

0            2,115                                                                               10,000                                                                                              20,000

bottom of page